Prøvekritikker

//Prøvekritikker
Prøvekritikker 2016-10-16T12:48:48+00:00

 

PRØVEKRITIKKER FOR ROYALURA`S L-RICKY

Royaluras L-Ricky NO40950/12 (Io – Royaluras F-Racing)
Ricky går et stort anlagt skogsfuglsøk i god kontakt med fører. Revierer meget systematisk. Fugl letter i området hvor Ricky befinner seg, hun finnes i ro. Senere stand i tett bjerk, reiser djervt orrfugl og er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder. Apportbevis forevist. En meget god hund som får sin fortjente 1.AK skog.
Slipptid 60 min.
5-5–4-4-4
Fosterlågen 20/8-2014. Dommer:Kjell Otto Hansen.

Royaluras L-Ricky NO40950/12 (Io – Royaluras F-Racing)
I medvind starter Ricky opp i stor fart flott stil og aksjon i god kontakt med fører. God dybde og bredde i slagene sine.Støkker rypestegg som forfølges. Fortsetter dagen ut med sitt glimrende søk. Stand. Når fører kommer til letter rype presist foran Ricky som er rolig i oppflukt og skudd. Senere ny stand. Når fører kommer til reiser Ricky djervt og presist rype, og roes i oppflukt og skudd. Ricky er en overskuddshund som i dag har gitt oss to flotte jaktbare situasjoner. Får i dag en meget velfortjent 1.premie UK.
Slipptid 60 min.
6-5-6-4-4-4
Åfjord 23/2-2014. Dommer Stig-Håvard Skain Hansen.

Royaluras L-Ricky NO40950/12 (Io – Royaluras F-Racing)
Ricky åpner meget godt i høy fart, med flott stil og aksjon. Dekker terrenget i fine slag der vind og biotoper utnyttes effektivt. Jobber intenst i et begrenset område. Tar stilfull stand, reiser villig og presist ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder.
Utover dagen viser Ricky seg som en utmerket unghund. Behersker alle vindretninger og undersøker interessante områder effektivt. Et flott talent som selvfølgelig tildels 1. premie UK.
Slipptid 60.min.
5-5-6-4-4-4
Kongsvold 21/9-2013. Dommer: Odd Harald Sørbøen.

Royaluras L-Ricky NO40950/12 (Io – Royaluras F-Racing)
Går et godt søk. Slår seg bak og leter etter fører. Dette bedrer seg utover i slippet og hun avslutter slippet meget bra. Fortsetter senere meget godt. Blir så veldig ensidig og egenrådig og vi velger derfor å avslutte.
Slipptid 40 min. 5-5-6-4-5-5
Kongsvold 7/9-2013. Dommer:Rune Frankmoen.
(Fører Eli Anette Aateigen)

 

PRØVEKRITIKKER FOR ROYALURA`S F-RACING

Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
Straks etter slipp forsvinner Racing for oss. Finnes i stand. Når vi nærmer oss, justerer hun seg til ny stand. Fører kommer til og Racing reiser på ordre presist rugde.Rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit. Fortsetter senere meget godt med god bruk av vind og god kontakt med fører. Stand går villig på uten resultat. Senere får hun masse terreng med seg med god bruk av vind og god kontakt med fører. Tildeles i dag 1.premie AK skog.
Apportbevis forevist.
Slipptid 60 min. 5-5–4-4-4.
Hemne 1/11-2014. Dommer Tore Mæhla.


Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
Mot Lakris tar Racing føringen i slippet og går meget godt. Stand med makker. Reiser villig og presist rapphøns og er helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer ok. Racing over Lakris.
I senere slipp mot Odine har Racing føringen og går meget godt. Stand, rapphøns letter preist når fører kommer til. Racing er rolig i oppflukt og skudd. Utreder OK. Racing over Odine.
En meget god søker og viltfinner som i dag får 1.premie VK m/CK.
5-5-6-4-4-4. Slipptid 30 min.
Helgøya 25/10-14. Dommere: Kjell Roger Maliberg og Steinar Sørlie.

Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
Mot Diesel tar Racing straks føringen. Går glimrende. Stand, når fører kommer til letter rype presist foran Racing og hun er komplett rolig i oppflukt og skudd. Under utredning letter rype, Racing respekterer. Utreder og apporterer korrekt. Senere ny stand. Rype letter presist foran Racing når fører kommer til. Racing er helt rolig i oppflukt og skudd, utreder OK. Racing over Diesel som utgår. Figaro settes på som ny makker – Racing fører slippet. Senere mot Figaro igjen. Racing tar føringen og jakter glimrende. Stand langt ute. Når fører kommer til reiser Racing villig og presist rype og er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder erfarent. Racing over Figaro. En glimrende hund som tildeles 1.VK m/CK finale.
6-6-6-4-4-4 Slipptid 25 min.
Smøla 9/3-2014. Dommere: Ingvar Rødsjø og Tor Egil Langnes.

Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
Mot Dino: Begge går meget godt. Finnes i samstand. På reisningsordre slår Racing ned i vinden og fester ny stand. Reiser villig og presist ryper, Rolig i oppflukt og skudd. Under utredning letter ryper i to omganger hvor Racing respekterer. Utreder grundig etterpå og apporterer korrekt. Racing over Dino.
Mot Adam: Racing jakter meget godt i medvinden og vinner slippet på bedre terrengdekning.
Tildeles i dag 1. premie VK NM Kval:
Slipptid 30.min.
5-5-6-4-4-4.
Hjerkinn 6/9-2013 Steinar Berg og Arnfinn Holm:

Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
1.slipp mot Rayban. Racing går meget godt dekker terrenget utmerket i god kontakt. 2.Slipp mot Cruella – Racing går glimrende og vinner slippet.
3. slipp mot Rayban. Racing går fortsatt meget godt. Helt mot slutten av slippet trekker Racing an og fester stand. Justerer til ny stand. Reiser djervt og presist sype som ligger i dokk og Racing er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer glimrende. Tildeles 1.VK m/CK og finaleplass.
Ørskog 16/3-2013.
Slipptid 25 min. 6-5-6-4-4-4. Dommere: Aslak Digernes og Skjalg Pedersen.

Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
1.slipp mot Tell. Begge jakter meget godt. Racing støkker rapphøne. Senere begge i stand. Reiser presist fasan. RIOS – utreder og apporterer ok. Tell over Racing.
2.slipp mot Fresia. Racing har først stand sammen med makker. Reiser villig, men noe upresist, RIOS – utreder. Blir deretter slått i fugl av makker. Fresia over Racing.
Racing tildeles i dag 6.VK finale lavland.
Hamar 7/10-2012. Slipptid 30 min.
Dommere: Terje Hagen og Tor Espen Plassgård. 5-5-6-4-4-4.
(fører Tommy Andersen)

Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
Mot Tiril: Racing tar føringen og går meget godt. Stand på begge fugl letter noe upresist før førere kommer til. Stand på Racing langt ute i medvinden. Reiser villig og presist rypekull. Rolig i oppflukt og skudd. Under utredning, stand, rype letter presist foran og hun er igjen rolig i oppflukt og skudd. Apporterer utlagt fugl effektivt. Racing over Tiril.
Mot Embla.: Veksler om føringen. Stand på Racing, som reiser ryper villig og presist. Rolig i oppflukt og skudd. Senere støkkes ryper av begge hundene. De er rolige. Racing over Embla som utgår. Racing tildeles i dag 1.VK m/CK.
Haltdalen 29/9-2012. Slipptid 30 min. Dommere Ola Rønning og Ole Arnstein Strømsli. 5-5-6-4-4-4.
Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
I vekslende vind og delvis tett biotop jakter Racing meget erfarent i god kontakt med fører. På tampen av sitt andre slip blir Racing borte i tett biotop. Finnes i stand etter ca. ti minutter. På ordre reises orrhane villig og presist og Racing er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer erfarent.
En glimrende skogshund som med glede tildeles 1. pr AK skog.
Gussiås 22/8-2012. Slipptid 70 min. 6-5-4-4-4. Dommer: Skjalg Pedersen.

Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
Racing går et meget godt skogssøk i vekslende mot- og medvind. Lett livlig aksjon i god kontakt med fører. Finnes i stand, når fører kommer til letter orrhane presist foran. Rolig i oppflukt og skudd. Under utredning støkkes orrhane. Apporterer korrekt.
I senere slipp, stand rett etter slipp. På ordre går Racin djervt på, orrhanekyllingen får dessverre ikke raskt nok luft under vingene og taes i reisen. Racing apporterer korrekt. Senere fortsetter Racing sitt fremragende søk. En meget god viltfinner som i dag dessverre ikke får vist reis – tildeles 2.AK skog.
Gussiås skog 21/8-2012. Slipptid 70 min 5-5-4-4-4 Dommer: Skjalg Pedersen.

Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
Mot Yatzy: Går meget godt og tar klart føringen i slippet. Racing over Yatzy.
Mot Rulle: Fortsetter sitt meget gode søk, Racing over Rulle.
Mot Tomi: Racing finnes i stand. Rype letter presist foran når fører kommer til og Racing er helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer OK. Racing over Tomi.
Tildeles 3.VK.
Dommere: Odd Joar Oksås og Ola Rønning. Slipptid 40 min. 5-5-6-4-4-4. Haltdalen 24/9-2011.

Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
Mot ES Ylva: Begge jakter meget godt med Racing i føringen på bedre bredde og vindbruk. Racing over Ylva.
Mot P Baros. Baros jakter ikke og utgår. Mot ES Pim: Racing tar føringen. Stand langt ute i medvinden. Reiser villig og presist ryper. Rolig i oppflukt og skudd. Under utredning ny stand. Reiser villig og presist. RIOS. Utreder og apporterer korrekt. Senere stand uten å presentere fugl, slår litt ned i vind og støkker rype er rolig. Tildeles 1.VK NM Kval.
Dommere: Anders Simensrud og Andreas Bjørn. Kongsvold 2/9-2011.
30 min slipptid. 5-5-6-4-4-4.

Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
Racing viser skogsfuglsøk av aller beste merke. Jakter i stor fart, lett fin stil, stillferdig og i prima kontakt med fører. Får dekket terrenget optimalt i både åpent- og uoversiktlig terreng. Finnes i stilfull stand i bratt nedoverbakke. Reiser djervt og presist gammel orrhane. Helt rolig i oppflukt og skudd. Under utredning nytt flott fuglearbeid på orrhane. Prima apport. Senere et flott presist fuglearbeid på orrhane. Tildeles 1.AK skog.
60 min slipptid, tre stander, 5-5-IB-4-4-4. Molde 24/8-2011. Dommer: Tore Kallekleiv.

Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
Mot Anni: Dekker terrenget is tore fine slag. Dette resulterer i stand i tett bjørkeris. Reiser ryper presist og er rolig i oppflukt og skudd. Under utredning, ny stand. Reiser villig og presist og er rolig i oppflukt og skudd. Apporterer noe omstendelig. Racing over Anni.
Mot Maximara: Jobber fortsatt meget godt og vinner slippet. Får i dag en velfortjent 1.pr.VK.
Slipptid 30 min. To fuglearbeid. 5-5-6-4-4-4. Snåsa 21/8-2011. Dommere: Kjell M Nynes og Vibeke L Andersson.

Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
Mot Mikkel: Racing tar føringen i slippet og revierer meget godt i side-/motvind. Stand, går villig på uten resultat. Ny stand, reiser rype djervt og presist. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer ok. Racing over Mikkel.
Mot Trym: Trym tar føringen og holder den. Trym over Racing.
Racing tildeles i dag 2.premie VK.
25 min slipptid. 5-5-6-4-4-4.
Hjerkinn 2/4-2011: Dommere: Walter Muland og Keijo Salmela.

Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
Mot Kid: Racing går glimrende og har klart føringen i slippet og får mye terreng med seg. Racing ove Kid.
Mot Kari: Tar også nå klart føringen og går fortsatt utmerket. Sjanse på fugl som vi ser løpe på bakken litt over der vi går. Finnes i stand, reiser djervt og presist ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer ok. Racing over Kari som utgår.
Tildeles i dag 3.VK kval.
Slipptid 25 min. 6-6-6-4-4-4.
Ørskogfjellet 19/3-2011. Dommere Kjell Otto Hansen og Tor Egil Langnes.

Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
Racing jakter prima i stor fart, flott stil og aksjon. På meget tungt snøføre får hun mye terreng med seg, bruker vinden utmerket og holder fin kontakt med sin fører. En hund som er lett å lese i skogen. Vi ser orrhane komme fra område Racing forsvinner inn i, vi finner henne i ro ved oppfluktstedet. En meget sterk hund som jakter dagen ut, uten å få flere sjanser. 0 premie AK skog. Hemne 7/11-2010. Slipptid 90 min. 6-5-IB-4-4-4. Dommer: Tore Mæhla.

Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
Racing starter ut i stor fart, fin stil og lett livlig dansende aksjon. Revierer det anviste terreng utmerket i god kontakt med sin fører. Senere bekrefter Racing sitt utmerkede søksopplegg. En utmerket hund som i dag dessverre ikke lykkes i å komme for fugl.
0 premie AK Skog. Hemne 6/11-2010. Slipptid 60 min. 5-5-IB-4-4-4. Dommer: Svein Sellie med Trond Kolstad som dommerelev.

Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
Mot Lady: Begge jakter meget godt nmed Lady hårfint over p.g.a. noe bedre terrengdekning. Fugl letter i området hvor hundene er. Lady over Racin.
Mot Ville: Begge går meget godt, får med seg mye terreng. Settes likt i slippet.
Mot Jossa: Racing støkker fasan og er rolig. Begge slippes på og Racing fester stand. Jossa går forbi Racing i stand. Racing reiser villig og presist fasan og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt.
Mot Fia: Racing fester stand, Fia går forbi. Racing reiser villig og presist fasan og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Racing tildeles i dag 2. premie VK.
Slipptid 40 min. To egne stander med presis og villig reis. 5-5-6-4-4-4.
Vang 9/10-2010. Dommere: Øyvind Skurdal og Stein Sorknes.

Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
Mot Miss Bo: Begge går utmerket. Racing finnes i stand. Reiser djervt og presist rypekull på ordre. Komplett rolig i oppflukt og ved felling. Utreder grundig og apporterer skadet rype. Racing over Miss Bo.
Mot Menthor: Begge går glimrende i medvind. Veksler om føringen og settes likt.
Tildeles i dag 2.VK finale med Res Cacit Snåsa 22/8-2010: Slipptid 25 min. Stand 1. 5-6-6-4-4-4. Dommere: Robert Kristiansen og Bjørn Dahl.

Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
Racing går utmerket i stor fart, lett livlig aksjon og flott stil. I tett vegetasjon revierer hun tett og holder utmerket kontakt, senere i glissen furuskog og myrer drar hun på og får masse terreng med seg. Finnes i stand, når fører kommer til går hun villig på og reiser presist orrhøne og er rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer prima. Fortsetter senere sitt utmerkede søk og holder koken dagen ut. Får i dag 1.premie AK skog.
Hemne 31/10-09. Slipptid 60 min, 5-5-IB-4-4-4. Dommer: Tore Mæhla.

Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
Racing går ut i stor fart, fin stil og lett livlig aksjon i et meget godt anlagt søk i noe uoversiktlig terreng og tung snø. Revierer meget godt i god kontakt med fører. Rype letter og Racing roes. Racing blir borte mot slutten av slippet, finnes i stand. Går villig på og reiser presist rype, rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok.
I senere slipp i forholdsvis tungt terreng jakter Racing utmerket med prima reviering og fremdrift. En overskuddshund som får sin fortjente 1.premie AK. Apportbevis forelagt.
Aunegrenda 10/10-09: Slipptid 60 min, 5-5-6-4-4-4. Dommere: Tore Lie og Kari Kolsum Hofstad.

Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
Starter i prima fart, stil og aksjon, revierer erfarent i svak motvind. Senere fortsetter Racing meget godt i medvind. Senere stand, reiser presist og djervt rype. Roes på kraftig tilrop i oppflukt og skudd. Utreder ok. Holder dagen ut sitt glimrende søk. Tildeles i dag, med glede en 1.pr. UK.
Slipptid 60 min. 1 stand. 5-5-6-4-4-4.
Presisjon 4, reising 6.
Smøla 15/3-2009. Dommer: Tor Egil Langnes.

Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
Racing går et meget godt søk i god kontakt med fører. Har høy fart og revierer fornuftig i motvind. Senere i medvind går Racing godt. Senere støkker Racing rype og forfølger friskt. Racing fester stand, rype letter og Racing er akseptabelt i ro og oppflukt og skudd. Utreder greit. Tildeles i dag sin velfortjente 2.pr.UK
Slipptid 52 min. 1 stand. 4-4-6-3-4-4. Smøla 14/3-2009. Dommer Leif Jan Sørli.

Royaluras F-Racing 18602/07 (Slottviddas I M Figo – Royaluras J A Riise)
Racing starter litt ungdommelig. Går seg opp og jakter til tider meget godt. Dekker terreng med livlig fart og stil i meget tungt snøføre. Bruker vinden fornuftig med god bredde og dybde. Holder hele dagen ut, uten å lykkes. 0 pr.UK.
Slipptid 60 min – 4-4-6-3-3-4. Femunden 8/3-2009, Dommer: Geir Sverdrup.