Kjøpsavtale for valp

//Kjøpsavtale for valp
Kjøpsavtale for valp2015-01-19T19:50:34+00:00

KJØPEAVTALE FOR HUND FRA KENNEL ROYALURA`S

Det bekreftes at nedennevnte hund er solgt med tidsbegrenset garantert økonomisk vederlag dersom følgende defekter påvises:

* UNDERBITT OG OVERBITT

* HOFTELEDDSDYSPLASI (HD)

* TESTIKKELMANGEL (ENSIDIG OG DOBBELTSIDIG KRYPTORCHISME)

Hvis det hos nedennevnte hund blir påvist underbitt/overbitt, har kjøperen rett til å få tilbakebetalt 1/3 av kjøpesummen. Hvis det blir testikkelmangel eller HD, har kjøperen rett til å få tilbake 1/2 av kjøpesummen. Har hunden flere av de nevnte defekter/sykdommer, gis refusjon i samsvar med den defekt/sykdom som har størst tilbakebetaling.

Reklamasjon må skje snarest etter at defekt/sykdommen er påvist, og senest innen hunden er fylt 1 1/2 år. (18 måneder). Reklamasjon må skje ved rekommandert brev vedlagt veterinærattest. Når det gjelder hjernesvinn, må obduksjonserklæring fra Veterinærinstituttet foreligge. alle utgifter kjøper har etter at hunden ble hans eiendom, er selgeren uvedkommende. For andre defekter/sykdommer som ikke er nevnt i denne avtale, gjelder de bestemmelser en finner i kjøpsloven.

Som oppdretter krever jeg at dere SKAL ta røntgen av hunden for HD-fotografering i tidsrommet fra hunden er fylt 12 måneder til den fyller 18 måneder. Hvis du/dere av en eller annen grunn skal kvitte dere med hunden eller omplassere denne så kan ikke dette skje uten at jeg som oppdretter kontaktes og godkjenner dette.

Vi ønsker svært gjerne at hundene stilles på jaktprøve og utstillinger. Eiere som oppnår 1. premie UK og 1. premie AK på sine hunder på jaktprøve blir «premiert» av oppdretter med 500.-, kroner for første gangs oppnåelse av disse premiegradene. LYKKE TIL!

Valpene vil være forhåndsregistrert i Norsk Kennel Klubb og dermed også forsikret til dagen etter at eierne overtar dem, eller til senest 12 ukers alder.

Hundens rase:..Engelsk setter..Navn: Royalura`s………………………………

Registreringsnummer:………………………Kjønn:…………………………………

Far:………………………………………………………….Reg.nr:…………………………….

Mor:………………………………………………………..Reg.nr:……………………………..

Omforent pris:……………………………..Blir å betale kr.:………………………………

Hvorav kroner 3 000,- betales som depositum når valpen er 1 måned og resten betales ved levering.

Sted:………………………………………..Dato:……………………………………………

Selger:

Som kjøper av ovennevnte hund erklærer jeg meg inneforstått med kjøpsavtalen og de bestemmelser som gjelder hvis det skulle vise seg at hunden har defekter av den art som er nevnt.

Sted:…………………………………….Dato:…………………………..

Kjøper/eier:………………………………………………………………..

Eiers adresse:………………………………………………………………

Eiers telefon:……………………………..mobil:………………………………

denne avtalen undertegnes i 2-to eksemplarer, hvorav selger/oppdretter og kjøper/eier beholder ett eksemplar hver